ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Πώληση νέων και ανακατασκευασμένων επώνυμων προϊόντων HP, LENOVO, DELL, ACER. Εγκατάσταση. Επισκευή. Συντήρηση. Προγραμματισμός. Δημιουργία σημαντικών σύγχρονων εφαρμογών.

Εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης –δίκτυα ασύρματα και ενσύρματα

Δορυφορικά δίκτυα.

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση server.

Μηχανικά fire wall

Interesting blog? Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this article on other bookmarking websites.